Τhe warehouse became an apartment

Παραλάβαμε αποθήκη....57τμ , παραδώσαμε σε 30 ημέρες ενα όμορφο διαμέρισμα έτοιμο για τουριστική ενοικίαση.

We received a warehouse ... 57sqm, we delivered in 30 days a beautiful apartment ready for tourist rental.