ανακαίνιση μονοκατοικίας

Ολική ανακαίνιση παλαιάς μονοκατοικίας.